Simple [Kurokawa]
14 / 14 - en cours
Ultraman 1
11 juin 2015
Ultraman 2
2 juil. 2015
Ultraman 3
12 nov. 2015
Ultraman 4
10 mars 2016
Ultraman 5
7 juil. 2016
Ultraman 6
13 oct. 2016
Ultraman 7
9 févr. 2017
Ultraman 8
6 juil. 2017
Ultraman 9
8 févr. 2018
Ultraman 10
14 juin 2018
Ultraman 11
15 nov. 2018
Ultraman 12
11 avril 2019
Ultraman 13
10 oct. 2019
Ultraman 14
20 août 2020
Ultraman 15
10 nov. 2021
Ajouter à ma collection
Simple [Shogakukan]
13 / 14 - en cours
Ultraman 1
6 sept. 2012
Ultraman 2
5 mars 2013
Ultraman 3
5 sept. 2013
Ultraman 4
5 mars 2014
Ultraman 5
5 nov. 2014
Ultraman 7
29 déc. 2015
Ultraman 8
5 juil. 2016
Ultraman 9
29 déc. 2016
Ultraman 10
5 juil. 2017
Ultraman 11
5 déc. 2017
Ultraman 13
5 mars 2019
Ajouter à ma collection