simple [Doki-Doki]
Terminée en 9 tomes
Freezing Zero 1
5 févr. 2014
Freezing Zero 2
9 avril 2014
Freezing Zero 3
20 août 2014
Freezing Zero 4
5 nov. 2014
Freezing Zero 5
4 févr. 2015
Freezing Zero 6
1 avril 2015
Freezing Zero 7
19 août 2015
Freezing Zero 8
4 nov. 2015
Freezing Zero 9
5 oct. 2016
Ajouter à ma collection
simple [Kill Time Communication]
Terminée en 9 tomes
Freezing Zero 1
5 sept. 2012
Freezing Zero 2
27 févr. 2013
Freezing Zero 3
27 juin 2013
Freezing Zero 4
29 nov. 2013
Freezing Zero 5
29 mars 2014
Freezing Zero 6
26 juil. 2014
Freezing Zero 7
25 déc. 2014
Freezing Zero 8
27 mars 2015
Freezing Zero 9
2 oct. 2015
Ajouter à ma collection